ป้าย ปิดประกาศออนไลน์ (online) ผ่านเว็บไซต์ www.prachin1.go.th/e-loader/
  ประกาศ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ และ โรงเรียนในสังกัด จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 129112  ครั้ง
แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1649 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1649ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) (63 ครั้ง)18 เมษายน 2561ประชาสัมพันธ์
1648ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04090/307 เรื่อง การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ (8 ครั้ง)5 เมษายน 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1647ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี2561รอบ2 ระดับประเทศ(เพิ่มเติม) (24 ครั้ง)29 มีนาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1646ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี2561รอบ2 ระดับประเทศ (21 ครั้ง)29 มีนาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1645ประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฯ (5 ครั้ง)29 มีนาคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1644มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นร.และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (3 ครั้ง)29 มีนาคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1643โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. (9 ครั้ง)22 มีนาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1642ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (2) (37 ครั้ง)20 มีนาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1641ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (1) (42 ครั้ง)20 มีนาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1640ประชาสัมพันธ์กิจกรรม“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)" ม.วไลยอลงกรณ์ (3 ครั้ง)16 มีนาคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1639ประชาสัมพันธ์กิจกรรม“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)" ม.วไลยอลงกรณ์ (7 ครั้ง)16 มีนาคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1638ประชาสัมพันธ์กิจกรรม“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)" ม.วไลยอลงกรณ์ (11 ครั้ง)16 มีนาคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1637ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สพป.ปจ 1 (58 ครั้ง)15 มีนาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1636ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ลูกเสือฯ (44 ครั้ง)28 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1635ประชาสัมพันธ์ การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าฯ ของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร (21 ครั้ง)27 กุมภาพันธ์ 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1634ประชาสัมพันธ์ การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าฯ ของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร (26 ครั้ง)27 กุมภาพันธ์ 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1633ประชาสัมพันธ์ เรื่องสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพฯ ของ คุรุสภา (15 ครั้ง)23 กุมภาพันธ์ 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1632ประชาสัมพันธ์ เรื่องสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพฯ ของ คุรุสภา -2 (18 ครั้ง)23 กุมภาพันธ์ 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1631ประชาสัมพันธ์งานบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณร ของ โรงเรียนพระปริยัติธรรม (5 ครั้ง)23 กุมภาพันธ์ 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1630ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานลส. (3 ครั้ง)22 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กำลังอยู่หน้าที่ 1/83 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร :037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com