ป้าย ปิดประกาศออนไลน์ (online) ผ่านเว็บไซต์ www.prachin1.go.th/e-loader/
  ประกาศ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ และ โรงเรียนในสังกัด จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 147736  ครั้ง
แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1869 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1869โครงการอบรม การใช้แบบคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (5 ครั้ง)21 ตุลาคม 2563ผู้ดูแลระบบ
1868ข่าว สคบ. 4 เรื่อง (4 ครั้ง)21 ตุลาคม 2563ผู้ดูแลระบบ
1867ขอเชิญชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ คั้งที่16 (3 ครั้ง)20 ตุลาคม 2563ผู้ดูแลระบบ
1866ประกวดเรียงความวันคนพิการประจำปี2563 (9 ครั้ง)12 ตุลาคม 2563ผู้ดูแลระบบ
1865กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2563 (8 ครั้ง)12 ตุลาคม 2563ผู้ดูแลระบบ
1864ทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี2563สกสค. (10 ครั้ง)12 ตุลาคม 2563ผู้ดูแลระบบ
1863วารสารข่าวตลาดแรงงาน (8 ครั้ง)8 ตุลาคม 2563ผู้ดูแลระบบ
1862การประกวดโอทอป จูเนียร์ (2 ครั้ง)8 ตุลาคม 2563ผู้ดูแลระบบ
1861ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (14 ครั้ง)2 ตุลาคม 2563ผู้ดูแลระบบ
1860สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (9 ครั้ง)29 กันยายน 2563ผู้ดูแลระบบ
1859ภาครัฐกับการก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (8 ครั้ง)29 กันยายน 2563ผู้ดูแลระบบ
1858บุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (4 ครั้ง)22 กันยายน 2563ผู้ดูแลระบบ
1857ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้านฯ (4 ครั้ง)22 กันยายน 2563ผู้ดูแลระบบ
1856โครงการบรรพชาอุปสมบท (2 ครั้ง)22 กันยายน 2563ผู้ดูแลระบบ
1855คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี2563 (3 ครั้ง)21 กันยายน 2563ผู้ดูแลระบบ
1854สคบ.คุ้มครองผู้บริโภค4เรื่อง (4 ครั้ง)21 กันยายน 2563ผู้ดูแลระบบ
1853โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 (5 ครั้ง)15 กันยายน 2563ผู้ดูแลระบบ
1852โครงการอ่านสารสันติภาพ (6 ครั้ง)11 กันยายน 2563ผู้ดูแลระบบ
1851วารสารFITM NEWS (3 ครั้ง)26 สิงหาคม 2563ผู้ดูแลระบบ
1850วารสารข่าวตลาดแรงงาน (2 ครั้ง)26 สิงหาคม 2563ผู้ดูแลระบบ

กำลังอยู่หน้าที่ 1/94 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร :037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com