ป้าย ปิดประกาศออนไลน์ (online) ผ่านเว็บไซต์ www.prachin1.go.th/e-loader/
  ประกาศ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ และ โรงเรียนในสังกัด จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 123394  ครั้ง
แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1599 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1599ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รอบ 2 คณิตมัธยมศึกษา (1 ครั้ง)21 มกราคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1598ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รอบ 2 คณิตประถมศึกษา (1 ครั้ง)21 มกราคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1597ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รอบ 2 วิทย์ประถมศึกษา (1 ครั้ง)21 มกราคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1596ประชาสัมพ้นธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2 ครั้ง)19 มกราคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1595ประชาสัมพ้นธ์การรับสมัครการรับประกาศฯของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2561 (7 ครั้ง)18 มกราคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1594ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่่น สนงวัฒนธรรม (1 ครั้ง)18 มกราคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1593ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่่น สนงวัฒนธรรม (2 ครั้ง)18 มกราคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1592ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2561 ของ สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี (4 ครั้ง)18 มกราคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง
1591ประชาสัมพันธ์ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ (4 ครั้ง)18 มกราคม 2561กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1590ประกาศ สสวท. เรื่อง สนามสอบรอบที่ 2 พัฒนาอัจฉริยภาพวิทย์-คณิตปี กศ 2560 (43 ครั้ง)16 มกราคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1589แนวทางการบำบัดฟื้นฟู(จิตสังคมในสถานศึกษา) 3 (26 ครั้ง)15 มกราคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1588การอบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560: สู่การนำไปปฏิบัติ (63 ครั้ง)15 มกราคม 2561กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
1587ส่งแบบสรุปการประเมินอ่านเขียน นักเรีัยน ใหม่ (63 ครั้ง)15 มกราคม 2561กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
1586แต่งตั้งประธานคณะทำงานระดับอำเภอเพื่อสนับสนุนประชาคมการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (38 ครั้ง)15 มกราคม 2561กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
1585แนวทางการบำบัดฟื้นฟู(จิตสังคมในสถานศึกษา) 2 (18 ครั้ง)15 มกราคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1584แนวทางการบำบัดฟื้นฟู(จิตสังคมในสถานศึกษา) 1 (19 ครั้ง)15 มกราคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1583คัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ (21 ครั้ง)15 มกราคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1582เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู้กียรติฯด้านภาษาไทย 3 (18 ครั้ง)15 มกราคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1581เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู้กียรติฯด้านภาษาไทย 2 (19 ครั้ง)15 มกราคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1580เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู้กียรติฯด้านภาษาไทย (19 ครั้ง)15 มกราคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังอยู่หน้าที่ 1/81 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร :037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com