ป้าย ปิดประกาศออนไลน์ (online) ผ่านเว็บไซต์ www.prachin1.go.th/e-loader/
  ประกาศ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ และ โรงเรียนในสังกัด จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 137774  ครั้ง
แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1772 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1772การจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี ปี 2562 (1 ครั้ง)16 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1771แผนที่แสดงเส้นทางการจราจรภายในบเิวณการจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี ปี 2562 (7 ครั้ง)13 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1770ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (19 ครั้ง)17 เมษายน 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1769แก้ไขประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี2562 (รอบสอง ระดับประเทศ) (10 ครั้ง)5 เมษายน 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1768ประชาสัมพันธ์การสัมมนา"วิจัย เปลี่ยนโลก"และ"พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" (8 ครั้ง)3 เมษายน 2562กลุ่มบริหารงานบุคคล
1767ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด เรื่องความปลอดภัยทางถนนจากสพฐ. (7 ครั้ง)14 มีนาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1766ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด เรื่องความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัดปราจีนบุรี (6 ครั้ง)14 มีนาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1765ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด เรื่องความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัดปราจีนบุรี (8 ครั้ง)14 มีนาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1764ประชาสัมพันธ์การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียน ฯ จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีน (24 ครั้ง)26 กุมภาพันธ์ 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1763คู่มือการปฏิบัติงาน พสน.ศธ.2 (23 ครั้ง)16 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1762คู่มือการปฏิบัติงาน พสน.ศธ.1 (23 ครั้ง)16 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1761แบบบันทึกการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน(ฉก01/2) (8 ครั้ง)16 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1760แบบบันทึกการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน(ฉก01/1) (12 ครั้ง)16 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1759ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา ระดับนานาชาติ 2562 (18 ครั้ง)11 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1758ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา ระดับนานาชาติ 2562 (9 ครั้ง)11 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1757ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ระดับนานาชาติ 2562 (20 ครั้ง)11 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1756ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2562 (26 ครั้ง)11 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1755ประชาสัมพันธ์รับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี (25 ครั้ง)1 กุมภาพันธ์ 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1754ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่านฯ จาก สพฐ. (18 ครั้ง)1 กุมภาพันธ์ 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1753ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่านฯ จาก สพฐ. (12 ครั้ง)1 กุมภาพันธ์ 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ

กำลังอยู่หน้าที่ 1/90 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร :037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com