ป้าย ปิดประกาศออนไลน์ (online) ผ่านเว็บไซต์ www.prachin1.go.th/e-loader/
  ประกาศ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ และ โรงเรียนในสังกัด จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 140154  ครั้ง
แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1799 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1799ประชาสัมพันธ์โครการ"YoungLeaderCamp"ของสพฐ. (21 ครั้ง)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1798ประชาสัมพันธ์.โครงการประกวดขับร้องสรภณญะของศพป.นครปฐมเขต 1 (8 ครั้ง)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1797คัดเลือกนร.นิสิตรนศเป็นเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมของ พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม (8 ครั้ง)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1796คัดเลือกนร.นิสิตรนศเป็นเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมของ พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม (9 ครั้ง)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1795ประชาสัมพันธ์งานตุ้มโฮมน้องพี่ของสมาคมศิษย์เ่า คณะศึกษาสาสตร์ม.ขอนแก่น (8 ครั้ง)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1794ปชส.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎของโรงเรียนสุรศัำด์มนตรี (10 ครั้ง)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1793ปชส.แข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎของร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (8 ครั้ง)29 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1792ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ (16 ครั้ง)28 สิงหาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1791รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียน (13 ครั้ง)21 สิงหาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1790โครงการ"อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 36" (4 ครั้ง)21 สิงหาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1789อบรมพัฒนาครูครบวงจร (26 ครั้ง)15 สิงหาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1788ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (17 ครั้ง)15 สิงหาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1787อบรมหลักสูตร กรณีความผิดวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติข้าราชการครู (31 ครั้ง)30 กรกฎาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1786ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ" (26 ครั้ง)24 กรกฎาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1785การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2563 (8 ครั้ง)22 กรกฎาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1784ประชาสัมพันธ์การประชุมเรื่องบทบาทผู้บริหารยุคดิจิทัลและการประกันคุณภาพการศึกษา (20 ครั้ง)15 กรกฎาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง
1783ประชาสัมพันธ์การประชุมเรื่องบทบาทผู้บริหารยุคดิจิทัลและการประกันคุณภาพการศึกษา (18 ครั้ง)15 กรกฎาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1782ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายนาฎศิลป์ไทย (39 ครั้ง)30 พฤษภาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1781ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย (16 ครั้ง)27 พฤษภาคม 2562กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
1780หนังสือราชการ ว 116ลว 12มี.ค. 62เรื่อง เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบฯ (38 ครั้ง)26 พฤษภาคม 2562กองแก้วบุญเพ็ง

กำลังอยู่หน้าที่ 1/91 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร :037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com