ป้าย ปิดประกาศออนไลน์ (online) ผ่านเว็บไซต์ www.prachin1.go.th/e-loader/
  ประกาศ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ และ โรงเรียนในสังกัด จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 114727  ครั้ง
แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1568 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1568ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธุรการ 8 (41 ครั้ง)28 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1567ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธุรการ 7 (23 ครั้ง)28 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1566ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธุรการ 6 (23 ครั้ง)28 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1565ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบธุรการ 5 (25 ครั้ง)28 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1564ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธุรการ 4 (21 ครั้ง)28 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1563ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธุรการ 3 (26 ครั้ง)28 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบธุรการ 2 (21 ครั้ง)28 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1561ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบธุรการ 1 (30 ครั้ง)28 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1560ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเรียน (43 ครั้ง)28 กรกฎาคม 2560ผู้ดูแลระบบ
1559ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ จำนวน 2 ฉบับ (17 ครั้ง)28 กรกฎาคม 2560ผู้ดูแลระบบ
1558แผนผัง อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี (14 ครั้ง)28 กรกฎาคม 2560ผู้ดูแลระบบ
1557การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการฯ ปี 2559 ของสมาคมลูกจ้าง (6 ครั้ง)26 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1556ประชาสัมพันธ์โครงการ หัวข้อ "สนุกคิด สนุกเขียน..รายวัน" ชิงถ้วยพระราชทานฯ (3 ครั้ง)17 กรกฎาคม 2560กองแก้วบุญเพ็ง
1555ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ฯ ปรองดอง (2 ครั้ง)17 กรกฎาคม 2560กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1554ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ฯ ปรองดอง (1 ครั้ง)17 กรกฎาคม 2560กองแก้วบุญเพ็ง นักปชส.ชำนาญการ
1553ส่งแบบรายงานลูกเสือ (18 ครั้ง)14 กรกฎาคม 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1552ใบสมัครการแข่งขัน สพฐ.–เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 13 พ.ศ. 2560 (9 ครั้ง)13 กรกฎาคม 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1551ระเบียบการแข่งขัน สพฐ.–เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 13 พ.ศ. 2560 (7 ครั้ง)13 กรกฎาคม 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1550ประกาศสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) ปี 2560(4) (27 ครั้ง)13 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1549ประกาศสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) ปี 2560(3) (16 ครั้ง)13 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังอยู่หน้าที่ 1/79 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร :037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com