[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 34 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2328264  ครั้ง
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : ค่ายส่งเสริมกิจกรรมการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ

           เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 นายปรีชา มีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราจีนบุรี ประธานเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 3 มาเป็นประธานในการเข้าค่ายส่งเสริมกิจกรรมการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภายในเขตคุณภาพฯ ได้มาเข้าค่ายฯ ณ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ ให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 กว่าคน ในการจัดค่ายกิจกรรมดังกล่าวฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากร้อยตรีชะโอษฐ์ เนื่องกำเนิด มาเป็นวิทยากรหลักในการจัดกิจกรรม นักเรียนได้รับความรู้ และความสนุกสนานกันทั่วหน้า ประธานเขตคุณภาพฯ ฝากขอบคุณวิทยากร คณะครู และผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่าน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com