[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 31 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2328191  ครั้ง
อาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารโรงเรียนฝึกประสบการณ์สถานศึกษาต้นแบบ (รุ่นที่ 2)

          ระหว่างวันพุธที่ 22 กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ และคณะครูให้การต้อนรับผู้บริหารที่มาฝึกประสบการณ์ รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนต้นแบบ จำนวน 11 ท่าน ผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวต้อนรับ แนะนำโรงเรียน การบริหารงานในภาพรวมของโรงเรียน และมอบหมายให้คุณครูที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ บรรยายสรุปให้กับคณะผู้มารับการฝึกประสบการณ์ฯ หลังจากนั้นได้นำคณะผู้เข้ารับการฝึกฯ ไปเยี่ยมชม “โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก” โดยมีนายอภิสิทธิ์ มาตรคำจันทร์ ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 3 ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งตะลุมพุก หมู่ที่ 12 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อไปศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ฯ เกี่ยวกับโรงเรียนจัดกิจกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ รวมทั้งได้เยี่ยมชมวิถีชีวิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การทำไม้กวาด และเยี่ยมชม “บ้านรักษ์พอเพียง” ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 119/19 หมู่ที่ 1 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ทางโรงเรียนและเจ้าของบ้านให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ซึ่งก็ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการไปเยี่ยมชมในครั้งนี้ วันสุดท้ายทางคณะผู้เข้ารับการฝึกฯ ได้กล่าวชื่นชม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการในโรงเรียนกับคณะครู ทางโรงเรียนหวังว่าคณะท่านผู้ที่มาฝึกประสบการณ์ฯ ก่อนที่ท่านจะไปเป็นผู้บริหารจริงๆ คงจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปปรับใช้ในการจัดการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนของชาติสืบต่อไป

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com