[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 9 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2361432  ครั้ง
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : ค่ายวิชาการอาเซียน

          ระหว่างวันจันทร์ที่ 3 และวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เป็นประธานในการเปิดค่ายอาเซียนตามโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) และเศรษฐกิจอาเซียน โดยศูนย์อาเซียนศึกษา นางสุปราณี ไตรพิษม์ หัวหน้าศูนย์ฯ ร่วมกับคณะครูภายในโรงเรียนได้จัดให้มีการเข้าค่ายวิชาการอาเซียนขึ้น ณ ห้องโสตศึกษาของโรงเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวมทั้งหมดประมาณ 50 คน การจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการอาเซียนในครั้งนี้ เป็นการเข้าค่ายวิชาการเชิงปฏิบัติการให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง นักเรียนมีความสนใจ และมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากขึ้น สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ในส่วนที่กลุ่มตนเองรับผิดชอบ นำเสนอให้เพื่อนๆ ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม อันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ขอขอบคุณคณะครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้การจัดค่ายวิชาการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com