[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 13 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2361427  ครั้ง
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558

          วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนวัดมูลเหล็กได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกใช้ทักษะด้านภาษาไทยที่ถูกต้องทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์จริง เช่น การแสดงละคร การเล่านิทาน ฯลฯ รวมทั้งการแสดงความสามารถด้านอื่นๆ นักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้นและสนุกสนานกับการเรียนรู้

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com