[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 8 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2280029  ครั้ง
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : Open House โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

          เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี คณะรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม "Open House" เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาการศึกษา และนำเสนอผลงานของนักเรียนและคณะครู ทั้งนีั้เพื่อให้ผู้ปกได้เยี่ยมชมพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารและคณะครูในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป โดยมีนายธีรวัฒน์ อัตนโยธิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนหลายประการ และมีผู้ปกครองในระดับชั้นต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com