[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 10 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2279619  ครั้ง
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

          เมื่ออังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้น ณ ห้องโสตศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้ระลึกถึงวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2525 อันเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เพื่อกระตุ้นนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมจุดประกายความคิดสร้างสรรค์อันเกิดจากแนวคิดและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป กิจกรรมในวันดังกล่าวมีการแสดง Science Show ของนักเรียนหลังการเปิดงาน และมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จำนวน 11 ฐาน อันประกอบด้วย ฐานห่วงเป็ดน้อย ลูกบาศก์โซม่า ห่วงกุญแจมือ ทรงดันน้ำ ผักกาดขาวมหัศจรรย์ เลนส์ นกกินน้ำ ทอร์นาโดในขวด ภูเขาไฟ ขวดดนตรี และรุ้งกินน้ำ ซึ่งยังมีการประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ เช่น จรวดลอดกาแฟ บอลลอยไป โมเดลกระดาษ ไก่กะต๊าก เป็นต้น มีโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย คือโรงเรียนวัดประชาวาส นักเรียนได้รับความรู้ และความสนุกสนานกันทั่วหน้าจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ที่ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com