[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 7 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2279991  ครั้ง
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "Asain Economics Community"

          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดย ผอ.สงวน พรหมศรี คณะรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายเศรษฐศาสตร์อาเซียน (Asain Economics Community)เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในงานได้จัดให้มีการออกร้านของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดให้มีธนาคารกลางในการแลกเปลียนสกุลเงินต่าง ๆ ในภูมิภาค เพื่อนำไปใช้ซื้อขายอาหารและสินค้า นักเรียนได้รับความรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์และบทบาทสมมุติ ได้ฝึกการค้าขายตามระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการจัดนิทรรศการความรู้ต่าง ๆ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้นักเรียนและคณะครูแต่งกายตามประเทศต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการแสดงบนเวทีของนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนในเขตคุณภาพเมือง 3 เข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการด้วย เช่น โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี โรงเรียนวัดหัวกรด โรงเรียนวัดบางคาง เป็นต้น

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com