[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 10 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2275647  ครั้ง
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : สัปดาห์แห่งการเรียนรู้อาเซียน

          เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดย นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ร่วมกับคณะครูได้จัดให้มีสัปดาห์แห่งการเรียนรู้อาเซียนขึ้น ณ ห้องโสตศึกษาของโรงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 มีโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม คือ โรงเรียนวัดประชาวาส โรงเรียนบ้านดงบัง และได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง โดยมีเด็กชายยุทธการ อำนาจประเสริฐ มากล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้อาเซียนในครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง นักเรียนมีความสนใจ และมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากขึ้น สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ในส่วนที่ตนเองไปเข้ารับการเรียนรู้ในฐานต่าง ๆ สามารถนำเสนอให้เพื่อน ๆ ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม อันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ขอขอบคุณคณะครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้การจัดสัปดาห์แห่งการเรียนรู้อาเซียนในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com