[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 9 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2278718  ครั้ง


 วันพุธที่ 2 กันยายน 2558
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : สัปดาห์แห่งการเรียนรู้อาเซียน ที่โรงเรียนวัดลำดวน

           เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดลำดวน นำโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก ร่วมกับคณะครู และนักเรียน ได้จัดให้มีสัปดาห์แห่งการเรียนรู้อาเซียนขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้อาเซียนในครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้ตามฐานประเทศต่าง ๆ นักเรียนมีความสนใจ และมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากขึ้น สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้จากฐานที่เรียนรู้ที่ได้ศึกษา สามารถนำเสนอให้เพื่อน ๆ ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม อันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการจัดการแสดงของประเทศกลุ่มอาเซียน ขอขอบคุณคณะครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้การจัดสัปดาห์แห่งการเรียนรู้อาเซียนในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com