[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 6 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2279595  ครั้ง
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนำไทย พ้นภัยยาเสพติด

          คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนำไทย พ้นภัยยาเสพติด ณ ห้องโสตศึกษา โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียน โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความเมตตาธรรมจาก พระอาจารย์ปริพัฒน์ (บอลลูน) ฐานธมฺโม บรรยายธรรมในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมสำหรับเยาวชน” และการบรรยายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในหัวข้อ“โทษภัยจากยาเสพติดและจิตวิทยาวัยรุ่น” โดยอาจารย์นิวัติ พานทอง ครูโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มาเป็นวิทยากร นักเรียนได้รับคติธรรม ความรู้ และความสนุกสนานกันทั่วหน้า ทางโรงเรียนขอกราบนมัสการพระคุณเจ้า และวิทยากรทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com