[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 7 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2277396  ครั้ง


 วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนจัดอบรมเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียน

          วันที่ 3 - 4 กันยายน 2558 ศูนย์เครือข่ายอาเซียน โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน อำเภอศรีมโหสถ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียน ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน โดยมีนายวรรณชัย ฉิมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน และประธานศูนย์เครือข่ายอาเซียนเป็นประธานในการเปิดงาน ทางโรงเรียนได้จัดการอบรมครั้งนี้โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจ เกี่ยวกับการวางแผนการใช้จ่ายเงิน การจัดทำบัญชีรับจ่าย สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจอาเซียน และเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งงานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณวิทยากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่ายไว้ ณ โอกาสนี้

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com