[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2279659  ครั้ง
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมโครงการบูรณาการ รายวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ “รู้ก่อนแย่ เป็นแม่ก่อนวัย”

          เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 นักศึกษาจากภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 19 คน ได้มาจัดกิจกรรมโครงการบูรณาการ รายวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ “รู้ก่อนแย่ เป็นแม่ก่อนวัย” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการฝึกให้นักศึกษารู้จักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ส่งเสริมให้รู้จักการทำงานเป็นทีม และเป็นการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ณ ห้องโสตศึกษาของโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผอ.โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ และคณะครูให้การต้อนรับ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจตลอดจนทักษะในการดูแลตนเองให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขในการใช้ชีวิตในวัยเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุนทรี ศักดิ์ศรี อาจารย์จงรักษ์ สมใจ และผศ.ดร.ธนัฐฎยศ สมใจ ตลอดจนนักศึกษาทุกคนที่ได้จัดกิจกรรมโครงการดี ๆ อย่างนี้ให้กับน้อง ๆ เยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติสืบไป

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com