[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 12 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2412799  ครั้ง
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เป็นประธานในการเปิดการอบรมครูผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ณ ห้องโสตศึกษาของโรงเรียน หลังจากที่คุณครูระวีวรรณ ทิพยานนท์ และคุณครูทวีศักดิ์ กิตติรัตน์ ซึ่งเป็นครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถด้าน ICT และด้าน Social Media ได้ผ่านการอบรมฯ เมื่อวันที่ 19 -20 กันยายน 2558 จึงนำมาขยายผลให้กับคณะครูภายในโรงเรียน และคณะครูต่างโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มคุณภาพเดียวกัน ประกอบด้วยโรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุกและโรงเรียนวัดประชาวาส การจัดการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้คุณครูได้ปฏิบัติจริง สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) อย่างแท้จริง โรงเรียนขอขอบคุณคณะครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้การจัดอบรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com