[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 15 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2278645  ครั้ง
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ป.4 - 5

          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ป.4 - 5 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกวิชากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เพื่อฝึกลูกเสือ-เนตรนารีให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเคารพต่อผู้มีพระคุณ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ สามารถช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่น ฝึกการใช้ชีวิตกลางแจ้ง และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com