[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 6 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2275630  ครั้ง
 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : ค่ายอังกฤษ (PEER)

          วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้น ป. 6 ณ โรงเรียน วัดอินทาราม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการจัดกิจกรรมฐานความรู้ และได้รับความอนุเคราะห์จากครูวิทยากรภายในเขตคุณภาพในการถ่ายทอดความรู้และกิจกรรมมากมายให้แก่นักเรียน เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 หวังว่านักเรียนทุกคนจะได้รับความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นและนำไปใช้ในอนาคตต่อไป ขอขอบคุณ ผอ.รัฐพงษ์ สุวรรณาและคณะครู โรงเรียนวัดอินทาราม ที่สนับสนุนสถานที่และอาหาร - เครื่องดื่ม ให้การจัดค่ายครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com