[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 17 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2412773  ครั้ง
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : ลดเวลาเรียน.. เพิ่มเวลารู้

           วันที่ 11 มีนาคม 2559 โรงเรียนวัดอินทาราม นำโดย ผอ.รัฐพงษ์ สุวรรณา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเกียรติจากศูนย์ประสานราชการอำเภอบ้านสร้าง ให้เป็นสถานที่จัดอบรมให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านสร้าง ในหัวข้อ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกโรงเรียนในอำเภอบ้านสร้าง 2.เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล 3.เพื่อให้ผู้บริหารและครูมีความรู้และความเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มายิ่งขึ้น ในการอบรมในครั้งนี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านสร้าง เข้าร่วมในการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 130 คน โดยมีนายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว โรงเรียนวัดอินทาราม ขอขอบคุณศูนย์ประสานราชการอำเภอบ้านสร้าง ผู้บริหาร และคณะครูทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจให้เป็นสถานที่จัดอบรมฯ โรงเรียนหวังว่าท่านจะนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนต่อไป ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com