[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 14 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2412808  ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง

           วันที่ 23 มีนาคม 2559 เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 ได้รับเกียรติจาก นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนวัดอินทาราม การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถด้านกีฬาของนักเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาร่างกายตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงc]tห่างไกลจากสารเสพติด 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 11 โรงเรียน คือ 1.โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 2.โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 3. โรงเรียนบ้านปากคลอง -บางกระดาน 4.โรงเรียนบ้านบางขาม 5.โรงเรียนบ้านบางปลาร้า 6. โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 7.โรงเรียนนิคมพัฒนา 8.โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ 9.โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม 10.โรงเรียนวัดคลองเฆ่ และ 11. โรงเรียนวัดอินทาราม เขตคุณภาพบ้านสร้าง ๒ นำโดยนายวิรัช มีเชาว์ ประธานเขตคุณภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน ขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีที่ให้เกียรติมาร่วมเปิดงาน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่มีส่วนช่วยให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งขอขอบคุณ ผอ.รัฐพงษ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทารามและคณะครูที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่และบุคลากรในการจัดกิจกรรมนี้ ขอขอบพระคุณครับ

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com