[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 7 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2279985  ครั้ง
วันพุธที่ 6 เมษายน 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : วันปัจฉิมนิเทศ

          วันที่ 31 มีนาคม 2559 นายรัฐพงษ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 รวมจำนวน 24 คน โดยโรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองนักเรียน เพื่อร่วมแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจของบุตร - หลาน ซึ่งโรงเรียนมีกิจกรรมมอบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1),มอบเกียรติ-บัตรนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน , การผูกแขนสู่ขวัญ ฯลฯ ถือเป็นกิจกรรมสร้างความประทับใจให้กับนักเรียนที่เรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนทั้งสองช่วงชั้น และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง ๆ ในความตั้งใจ ที่จะศึกษาเล่าเรียนให้จบการศึกษา และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดีโรงเรียนขอขอบคุณ ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com