[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 8 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2278263  ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันวิสาขบูชา

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้น ณ วัดศรีเงินเจริญสุข เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ ซึ่งวันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา มีการทำพิธีพุทธบูชา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิต หลังการจัดกิจกรรมคณะครู – นักเรียนได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ภายในวัด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com