[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 11 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2278262  ครั้ง
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : การเลือกตั้งสภานักเรียน ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559

          โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรม "ประชาธิปไตยเจ้าตัวเล็ก" ของนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักทำงานและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ปลูกฝังให้เด็กมีวินัยและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ กล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในตนเอง อีกทั้งรู้จักวางแผนการทำงานได้อย่างเหมาะสม ในโอกาสการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซิสเตอร์ยุวดี ล้อคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุุรี และผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนในระดับปฐมวัย พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทและให้ข้อคิดที่ดีแก่นักเรียนด้วย

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com