[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 12 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2277419  ครั้ง
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

          เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับ คณะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประกอบด้วย น.ส.รัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นายวิชัย โกชิน ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นางบัวบาง บุญอยู่ ศน.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และนางศุภาวีร์ สิทธิภาณุพงศ์ ศน.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการผู้ประเมินได้ดำเนินการตามกระบวนการ โดยใช้เครื่องมือการประเมินตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA) ในการประเมืนฯ ครั้งนี้ ทางโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการนำไปปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียนตามคู่มือดังกล่าว ให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินการของโรงเรียนยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com