[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 11 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2280473  ครั้ง


 วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : รับการประเมินตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ

          เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยท่าน ผอ.อำนาจ แกมนิล ผอ.วรรณชัย ฉิมไทย และ ผอ.นงนิตย์ สังขภิญโญ โดยคณะประเมิน ได้เยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องเรียนและให้กำลังใจคุณครูตามห้องเรียนต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ในการตรวจฯ ครั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก ขึ้นต่อไป

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com