[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 9 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2278733  ครั้ง
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559

          วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดอินทาราม จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนวัดอินทาราม โดยมี นายรัฐพงษ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นางสาวชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ดูแลรับผิดชอบเขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 เจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยบางยาง รวมกิจกรรม ดังกล่าว โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 35 คน โดยแบ่งเป็นฐานกิจรรมเพื่อให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการศึกษา เพื่อช่วยพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ –จิตใจ สังคม และ สติปัญญา ให้เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย ต่อไป โรงเรียนวัดอินทาราม ขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์ และผู้ปกครองเด็กปฐมวัยและผู้มีส่วน ในการจัดกิจกรรมทุกท่าน ที่ช่วยโครงการดังกล่าว บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com