[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 15 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2276947  ครั้ง


 วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนวัดลำดวน
หัวข้อข่าว : ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ :โรงเรียนวัดลำดวน

          เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดลำดวนโดย ผอ.วิรัตน์ อรัญญิก พร้อมด้วยคณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA ) ท่านรองรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.ปจ.เขต ๑ นายวิชัย โกชิน ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ นางบัวบาง บุญอยู่ ศน.สพป.ปจ. เขต ๑ และนางศุภาวีร์ สิทธิภาณุพงศ์ ศน.สพป.ปจ.เขต ๑ คณะกรรมการผู้ประเมินได้ดำเนินการตามกระบวนการ โดยใช้เครื่องมือการประเมินตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA) โรงเรียนวัดลำดวน ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการนำไปปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียนตามคู่มือดังกล่าว ให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินการของโรงเรียนยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com