[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 12 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2276973  ครั้ง
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมค่ายธรรมะรวมใจ เด็กไทยต้านภัยยาเสพติด

          คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมค่ายธรรมะรวมใจ เด็กไทยต้านภัยยาเสพติด ณ ห้องโสตศึกษา โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียน โดยได้รับความเมตตาธรรมจาก พระมหานพรัตน์ ธมมฺวโร วัดธรรมารังสฤษฏิ์ บ้านหนองปึ๊ด ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี มาเป็นพระวิทยากร นักเรียนได้รับคติธรรม ความรู้ และธรรมที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทางโรงเรียนขอกราบขอบคุณพระคุณเจ้าฯ ที่ท่านเสียสละเวลามาอบรมให้ความรู้กับนักเรียน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com