[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 12 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2276908  ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : โค้งสุดท้าย...การรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ 333 หมู่ 11 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ขอความร่วมมือให้โรงเรียนช่วยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติในจังหวัดปราจีนบุรี ให้ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญอย่างพร้อมเพรียงกัน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 และการออกเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั้น โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ได้จัดกิจกรรม “โค้งสุดท้าย...รณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมจำลองการเลือกตั้ง และปล่อยขบวนจักรยาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองภายในเขตบริการของโรงเรียน ให้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นการให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการออกเสียงประชามติ โดยเรียนรู้ประชาธิปไตยจากประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติทั้งในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชนของตนเอง กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากท่านผู้ปกครอง ผู้มีสิทธิออกเสียงฯ และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com