[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 12 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2278790  ครั้ง
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "Stem Education -Project Approach & Project Based Learning" Season II

          เมื่อวันที่พุธที่ 3 สิงหาคม 2559 โรงเรียนมารีวิทยาจัดแสดงผลงาน "Stem Education -Project Approach & Project Based Learning" Season II ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวิชาการครั้งนี้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและนำสู่การลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้โครงงานเป็นฐา่นและเชื่อมโยง 8 กลุ่มสาระวิชา เกิดการวางแผนการทำงาน ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบมีขั้นตอน และส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม รู้จักการนำเสนอผลงานและแบ่งปันประสบการณ์แก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ประธานในพิธีเปิดงาน โดยนายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 สำหรับการจัดแสดงผลงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2559

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com