[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 6 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2277404  ครั้ง
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนมาศึกษาดูงาน

          เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ และคณะครู ให้การต้อนรับนายสมพงษ์ อารีเจริญ ผู้อำนวยการฯ และคณะครูจากโรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มาศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ จำนวน 10 ท่าน ท่านผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวต้อนรับ แนะนำโรงเรียน การบริหารงานในภาพรวมของโรงเรียน พร้อมทั้งบรรยายสรุปให้กับคณะผู้มาศึกษาดูงาน หลังจากนั้นได้นำคณะผู้ศึกษาดูงานเดินเยี่ยมชมอาคารสถานที่ บริเวณโดยรอบและตามห้องเรียนต่างๆ ทางโรงเรียนหวังว่า คณะของท่านคงจะได้นำความรู้/ประสบการณ์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปปรับใช้ในการจัดการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนของชาติสืบต่อไป การจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com