[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 13 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2276920  ครั้ง
อาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559
ส่งข่าวโดย: ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายปรีชา เดชะไชย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยมีบุคลากรทางการศึกษา (ครูแนะแนว) จากโรงเรียนในสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชนเขาร่วมประชุมในโครงการรวมทั้งสิ้น 82 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี …… การประชุมขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จัดงานโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดยมีนางสาวณัชชา หลำแสงกุล ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพ เป็นวิทยากรจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหาแรงงาน ทั้งนี้ ได้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมงานเพื่อการเรียนต่อในสายอาชีพ จำนวน 2 โรงเรียน คือ วิทยาลัยพณิชยการปราจีนบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ร่วมในการประชุมครูแนะแนวในครั้งนี้ เป็นตามโครงการขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ของรัฐบาล

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com