[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 10 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2275653  ครั้ง
อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : คัดเลือกตัวแทนนนักเรียน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66

          วันที่ 5 ตุลาคม 2559 เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ณ โรงเรียนวัดอินทารามเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแต่ละกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 ต่อไป ซึ่งการจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างดียิ่ง ทั้งนี้เขตคุณภาพได้รับเกียรติจาก นางสาวชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ดูแลรับผิดชอบเขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่ทำการแข่งขัน และเขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 ขอขอบคุณ นายรัฐพงษ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม พร้อมด้วยคณะครู ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดการแข่งขันและการบริการด้านต่างๆ เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com