[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 7 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2361385  ครั้ง
 วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือและเนตรนารีสามัญโรงเรียนบ้านแหลมหิน

          ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนบ้านแหลมหิน ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 โดย 1.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จังหวัดปราจีนบุรี 2.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และโรงเรียนในเขตคุณภาพ เมือง 1ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือศรีกะอาง จังหวัดนครนายก 3.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือเนตรนารีที่โรงเรียนนายร้อย จปร จ.นครนายก ลูกเสือสำรอง ลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ได้รับความรู้ ความสนุกสนานและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นจากคณะวิทยากรทั้ง 3 ระดับชั้น เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือและเนตรนารีมีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม พี่น้องลูกเสือได้รับความรู้และความสนุกสนานจากกิจกรรมที่จัดกันทั่วหน้า ซึ่งการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกสือเนตรนารีในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com