[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 17 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2209202  ครั้ง
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี2560

          เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นายสงวน พิณสาย ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 โดยมีนายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงและคณะครูให้การต้อนรับ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในชุมชน เช่น อบต.ดงขี้เหล็ก ศึกษานิเทศก์ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ตลอดจนให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com