[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 14 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2209198  ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2559

          เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2560 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสีนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสมวัยในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน ด้านความแข็งแรงของร่างกาย การได้ออกกำลังกายจากการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ การพัฒนาด้านการคิด อารมณ์และสมอง การเล่นเป็นทีมและการมีน้ำในของนักกีฬาของนักเรียน โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้มีผู้ปกครองของนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีครั้งนี้ด้วย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และส่งเสริมความรักและสามัคคีกันในครอบครัว และประธานในพิธีเปิดกีฬาสี โดย ซิสเตอร์ ดร.อัจฉรา สุขพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com