[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 13 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2412793  ครั้ง
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : คณะครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ "Active Learning"

           เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 คณะครูโรงเรียนมารีวิทยา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยบูรณาการสะเต็มศึกษา ในโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี โดยแบ่งตารางการอบรมตามกลุ่มสาระ ดังนี้ คณะครูระดับปฐมวัย เข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย จ.จันทบุรี และคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com