[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 14 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2412768  ครั้ง
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนมารีวิทยา
หัวข้อข่าว : การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

           เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสงบสุข มีความสามัคคี เกิดความมีน้ำใจในหมู่คณะ เป็นเวทีให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามวิถีประชาธิปไตย การใช้หลักธรรมาภิบาล การรู้จักวางแผนการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์และวิจารณญาณ และมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมในโรงเรียน

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com