[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 12 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2278261  ครั้ง
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การประชุมสมาคมผู้บริหารการศึกษาปราจีนบุรี

          เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผอ.โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ คณะครู – นักเรียน ให้การต้อนรับ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และสมาชิกสมาคมผู้บริหารการศึกษาปราจีนบุรี ที่ได้มาร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม ณ ห้องโสตศึกษา เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ วางแผนการดำเนินการในภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องทำในเดือนธันวาคม อันจะส่งผลดีต่อคณะครูและนักเรียนในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี ก่อนการประชุม นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน และเข้าไปให้กำลังใจกับคุณครูภายในห้องเรียน ส่วนบรรยากาศการประชุมเต็มไปด้วยมิตรภาพ และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย หลังการประชุมได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณสมาคมผู้บริหารการศึกษาปราจีนบุรี ที่ได้ให้โอกาสมาเยี่ยมโรงเรียนของเรา และขอขอบคุณคณะครู – นักเรียนทุกคน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้การประชุมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com