[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 11 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2278212  ครั้ง
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2560

          ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในฐานะผู้อำนวยการค่ายฯ ร่วมกับคณะครู ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือและเนตรนารีมีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรพิเศษจาก ร.ต.ชะโอษฐ์ เนื่องกำเหนิด และคณะวิทยากรจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 สำหรับกิจกรรมคืนเล่นรอบกองไฟ ทางค่ายฯได้เรียนเชิญนายชูชีพ สูญทุกข์ และนายสิทธิชัย สิงห์โตเจริญ (ข้าราชการบำนาญ) อดีตครูโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์มาเป็นประธานฯ ลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ได้รับความรู้ และความสนุกสนานจากกิจกรรมที่เข้าร่วมในครั้งนี้กันทั่วหน้า ทางโรงเรียนขอกราบขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com