[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 13 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2412747  ครั้ง
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารและคณะครูมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู - นักเรียน ให้การต้อนรับนายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน และคณะครู เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ จำนวน 43 ท่าน ท่านผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวต้อนรับ แนะนำโรงเรียน พร้อมบรรยายสรุปการบริหารงานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียน ให้กับคณะผู้มาศึกษาดูงานฯ หลังจากนั้นได้นำคณะผู้ศึกษาดูงานเดินเยี่ยมชมอาคารสถานที่ บริเวณโดยรอบและตามห้องเรียนต่างๆ ทางโรงเรียนหวังว่า คณะของท่านคงจะได้นำความรู้/ประสบการณ์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปปรับใช้ในการจัดการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนของชาติสืบต่อไป การจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com