[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 13 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2412780  ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหอยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยปี ๒๕๖๑

          คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ปี๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหอย มีการแสดงผลงานด้านภาษาไทยของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และการแสดงบนเวทีเกี่ยวกับวรรณคดีไทย เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี คือวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทยและเพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยทั้งชาติตระหนักถึง ความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยและร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์คู่ชาติไทยต่อไป

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com