[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 21 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2411809  ครั้ง
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต

           เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผอ.ร.ร.วัดประสาธน์รังสรรค์ ผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มโรงเรียนในเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 3 ให้การต้อนรับ นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ณ อาคารเอนกประสงค์ โดยมีโรงเรียนในเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 3 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตามองค์ประกอบทักษะชีวิต ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดไว้เป็นภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนทั้ง 4 ประการ กล่าวคือ 1.การตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 2.คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3.การจัดการกับอารมณ์และความเครียด และ 4.การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น นักเรียนได้รับความรู้ และทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มาเป็นวิทยากรในการจัดค่ายกิจกรรมดังกล่าว ขอขอบคุณคุณคณะวิทยากรทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com