[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 37 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2327552  ครั้ง
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

          เมื่อศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะครู-นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดยคุณครูนวภรณ์ ไชยฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อให้ระลึกถึงวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2525 อันเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เพื่อกระตุ้นนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมจุดประกายความคิดสร้างสรรค์อันเกิดจากแนวคิดและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป กิจกรรมในวันดังกล่าวมีการแสดง Science Show ของนักเรียนหลังการเปิดงาน และมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้รับความรู้ และความสนุกสนานกันทั่วหน้าจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com