[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 10 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2236993  ครั้ง
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

          โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ และโรงเรียนวัดหัวกรด นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ และนางสาวฐาปนีย์ จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวกรด ร่วมกับคณะครู ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีทั้ง 2 โรงเรียน ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือและเนตรนารีมีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรพิเศษ ข้าราชการบำนาญ ร.ต.ชะโอษฐ์ เนื่องกำเหนิด คณะวิทยากรจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 กิจกรรมคืนเล่นรอบกองไฟ ทางค่ายฯได้รับเกียรติจากนายชูชีพ สูญทุกข์ ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์มาเป็นประธานฯ ลูกเสือและเนตรนารีฯ ได้รับความรู้ และความสนุกสนานจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทางโรงเรียนขอกราบขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com