[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 7 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2399419  ครั้ง
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

          เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ รวมทั้งคณะผู้บริหารของเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 3 ให้การต้อนรับนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค 9 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการฝ่ายฯ คณะผู้ติดตามจาก สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 และคณะ เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสังกัด กรณีปกติ ครั้งท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยทางโรงเรียนได้นำเสนอผลการปฏิบัติงาน “หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา” ตามโครงการส่งเสริมผู้มีงานทำ ภายหลังการตรวจฯ ได้สรุปประเด็นจากการมาตรวจราชการในครั้งนี้ และรับฟังปัญหาจากคณะผู้บริหาร และคณะครู ในการตรวจฯ ครั้งนี้ ทางโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com