[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 7 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2399424  ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
ส่งข่าวโดย: วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 คณะผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้น ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองและวิชาพิเศษ พ.ศ.2509 ข้อ 295 ณ สนามบาสเกตบอลของโรงเรียนฯ เพื่อให้คำสัตย์ปฏิญาณตนหรือให้คำมั่นสัญญาต่อผู้กำกับว่า จะรับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือด้วยจิตใจของการลูกเสืออย่างแท้จริง ยอมรับคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ให้ยึดถือปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติที่ตนได้รับ เป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือและเนตรนารีมีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ภาคเช้าหลังการประกอบพิธีฯ ได้จัดกิจกรรมประกอบอาหารแบบชาวค่าย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรพิเศษจาก ร.ต.ชะโอษฐ์ เนื่องกำเหนิด (ข้าราชการบำนาญ) ทางโรงเรียนขอกราบขอบคุณวิทยากร และผู้บังคับบัญชาทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com