[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2299498  ครั้ง
วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : O-NET ปีการศึกษา 2557

          วันที่ 13 มกราคม 2558 เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 ได้รับเกียรติจาก นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และ นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารเขตคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านปากคลอง - บางกระดาน ซึ่งท่านได้ให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทาง รวมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเขตคุณภาพต่อไป นอกจากนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ยังได้เข้าเยี่ยมชมการเข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O - NET ของคณะครูวิทยากรที่กำลังติวเข้มให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภายในเขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 ณ ศูนย์โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน ซึ่งได้เริ่มติวนักเรียนเป็นวันแรก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะถึงวันสอบจริง คือ 31 มกราคม 2558 นี้ ในการนี้เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเขตและรองผู้อำนวยการเขต เป็นอย่างสูง ที่ได้เข้าเยี่ยมชม สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูวิทยากรและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง โดยประธานเขตคุณภาพ นายชำนาญ จันทวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม พร้อมด้วยคณะทำงานทุกคน มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างสูงที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และการทดสอบของนักเรียนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ต่อไป

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com