[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 14 ท่าน จำนวนผู้ชม 2194952 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 1/ ->
<< 1 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

     เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ รวมทั้งคณะผู้บริหารของเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 3 ให้การต้อนรับนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค 9 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการฝ่ายฯ คณะผู้ติดตามจาก สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 และคณะ เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562

     เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางสาวสุพัตรศิริ พับเจริญ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมวันภาษาไทย พร้อมด้วยคณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ เห็นคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การแจกเกียรต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์ คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความสามัคคีด้วยการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีร่วมกันร้องเพลง “สดุดีจอมราชา” หลังจากเสร็จพิธีป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีการศึกษา 2592

      เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2592 ณ อาคารเอนกประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตามองค์ประกอบทักษะชีวิต ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดไว้เป็นภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนทั้ง 4 ประการ คือ 1.การตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 2.คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล (ข้อสอบ)

     เมื่อวันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล (ข้อสอบ) ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องโสตศึกษาของโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ โดยมีคุณครูเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ฯ ดังกล่าว ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562

     เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ผู้ปกครองนักเรียนได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ใกล้จะมาถึงนี้ ในวันอังคารที่ 16 และวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 โดยนำเทียนพรรษาไปถวายให้กับวัดในบริเวณใกล้เคียงเขตบริการของโรงเรียน จำนวน 5 วัด คือ วัดประสาธน์รังสรรค์ วัดศรีเงินเจริญสุข วัดดงขี้เหล็ก วัดดงบัง และวัดเทพประสิทธยาราม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

     เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางสาววราภรณ์ เครือเพ็ชร์ ครูโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ในฐานะรองผู้อำนวยการกองลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา คณะลูกเสือ-เนตรนารี ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น ณ สนามบาสเกตบอลของโรงเรียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : วันไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2562

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ทุกคน จัดให้มีพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เป็นผู้มีความกตัญญูและกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความระลึกถึงพระคุณของคุณครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นมิตรไมตรี มีความเอื้ออาทรซึ่งกันแ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน โดยมีนายวรรณชัย ฉิมไทย ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนเป็นประธาน และประชุมชี้แจงกับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียน สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน พร้อมทั้งวางแผนในการจัดการศึกษาร่วมกัน และในโอกาสนี้ก็ได้จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้ปกครองด้วย ซึ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนจัดทำบุญ ร.ร.ครบรอบ 71 ปี

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้จัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 71 ปีวันก่อตั้งโรงเรียน โดยมี นายวรรณชัย ฉิมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อให้นักเรียนรู้จักประวัติของโรงเรียน และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : โป่งตะเคียนนำนักเรียนเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

     วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ขึ้น โดยคณะครูได้นำนักเรียนไปสวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา และร่วมกันเวียนเทียน ณ วัดสามัคคีสุขาราม (โป่งตะเคียน) เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 จำนวน 18 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ม.3 รุ่นที่ 23 ของโรงเรียน ทางโรงเรียนได้เรียนเชิญ ร้อยตรีชะโอษฐ์ เนื่องกำเหนิด (ข้าราชการบำนาญ) มาเป็นวิทยากรพิเศษ กิจกรรมประกอบด้วย การติดช่อดอกไม้ ผูกแขนสู่ขวัญ จุดเทียนส่องทาง ลอดซุ้มผูกแขน กิจกรรมน้องบูมพี่ เสร็จแล้วรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน บรร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561

     เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับ คณะผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการผู้ประเมินฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย นายผดุงเกียรติ สมมิตร ศน.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ นายวิชิต สีมะพริก ผอ.โรงเรียนสระข่อย และนางนงนิตย์ สังขภิญโญ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกพนมดี กรรมการและเลขานุการ โดยโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ขอรับการประเมินใ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน “กันเกราเกมส์ 61”

     เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายในโรงเรียน “กันเกราเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ สนามกีฬาของโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ กิจกรรมดังกล่าวฯ ในช่วงเช้ามีการเดินขบวนพาเหรดรอบ ๆ หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนของหมู่สีต่าง ๆ พร้อมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมาถึงในวันที่ 24 มีนาคม 2562 หลังพิธีเปิดเป็นการแข่งขันกรีฑา และกีฬาของน้องอนุบาล ช่วงบ่ายเป็นการชิงชนะเลิศของกีฬาประเภทต่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

     เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงผลงานนักเรียน และนำเสนอความสำเร็จด้านการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ภายในงานมีการแสดงของนักเรียน การแข่งขันทักษะวิชาการ เกมการศึกษา การแสดงผลงานครู- นักเรียน แข่งขันตอบปัญหาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานจากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้ง......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com