[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 25 ท่าน จำนวนผู้ชม 2399368 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 11/ ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ประเมินโรงเรียนสพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน (โรงเรียนสุจริต)

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผอ.ดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต1 และคณะผู้ประเมินโรงเรียนสพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน (โรงเรียนสุจริต) เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : ค่ายยกระดับคุณภาพการศึกษา

     โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดย นายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน ได้จัดค่ายยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อพัฒนานักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : โครงการตบมือข้างเดียวไม่ดัง

     วันที่ 15 กันยายน 2560 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมโครงการตบมือข้างเดียวไม่ดัง และการอบรมการป้องกันยาเสพติด ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนบ้านแหลมหิน โดยนักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดียิ่ง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

     วันที่ 7 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ทหารเรือและเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดไชยมงคล
หัวข้อข่าว : การอบรมเด็กไทยยิ้มสดใส พิชิตภัยโรคอ้วน

     วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คุณครูโรงเรียนวัดไชยมงคลได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔-๖ เข้าร่วมรับการอบรมโครงการเด็กไทยยิ้มสดใส พิชิตภัยโรคอ้วน ที่จัดขึ้นโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการติดตามเพื่อการพัฒนาบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     วันที่ 12 กันยายน 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และคณะให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับคณะกรรมการติดตามเพื่อการพัฒนาบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นายชัยอนันต์ แก่นดี และคณะ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา กิจกรรมเครือข่ายเยาวชน ห้วยโสมงฯ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560 ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : การติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

     วันที่ 7 กันยายน 2560 คณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ประกอบด้วย นางสุวดี สายรัตน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.นครนายก และนางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหกวา พร้อมด้วย ท่านศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ได้เข้าติดตามประเมินผลการดำเนินงานกระบวนการ PLC ของโรงเรียน วัดอินทาราม โดยได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของ นายรัฐพงษ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียน , คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำเนินการ PLC อย่างเป็นระบบ มีร่อยรอยการดำเนินงานช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

     กรรมสถานศึกษาฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ใช้ชั่วโมงลดเวลาเรียนจัดทำเกือบ2เดือน ทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ครบ 2,200ดอก แล้วครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : มอบทุนการศึกษา

     คุณธัญยธรณ์ ฉัตรอัครพัฒน์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จำนวน 15 ทุนๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท คณะครูและนักเรียนรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนส้วมสะอาด(HAS)และโรงเรียนปลอดโฟม100%

     กรรมการสถานศึกษาฯโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง รับเกียรติบัตรส้วมสะอาด(HAS)และโรงเรียนปลอดโฟม100% จากสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์
หัวข้อข่าว : พาเด็กเข้าพุทธสถานแบบจีน

     พาเด็กเข้าพุทธสถานแบบจีน วันที่ 27 สิงหาคม 2560 คณะครู นักเรียนโรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ นำโดยนายนันททัศน์ ถึงลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ เข้าร่วมงาน “ประเพณีทิ้งกระจาด” ณ พุทธสถานจีเต๊กลิ้ม รับมอบทุนพัฒนาโรงเรียน เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ชุดเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน ข้าวสาร ขอขอบพระคุณ อาจารย์นาวิน อมิตตาเรืองกิจ เป็นอย่างสูงในความเมตตาอนุเคราะห์เด็กๆด้วยดีทุกปี ขอขอบพระคุณผู้ใหญืใจเป็นกุศล ประกอบด้วยเจ้าภาพหลัก 1. บริษัทโรงสีเอกไรซ์จำกัด 2. บริษัทโกลเด้นแปซิฟิคจำกัด ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดบ้านโนน
หัวข้อข่าว : “ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด”

     วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านโนน นำนักเรียนชั้น ป.5- ป.6 ไปเข้าค่ายอบรมคุณธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาให้แก่เด็ก โครงการ “ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ที่วัดเกาะมะไฟ ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โดยโครงการนี้โรงเรียนได้ให้ความร่วมมือกับคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรีและโรงเรียนอื่นๆในโครงการ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันอาเซียน ปี 2560

     เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา พร้อมคณะครู-นักเรียน เป็นตัวแทนในฐานะ ASEAN Learning School ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ปี 2560” ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มาเป็นประธานของกิจกรรมฯ คณะผู้บริหาร และคณะครูภายใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาเซียนขึ้น กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การจัดนิท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

     วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายรัฐพงษ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านโนนสูง ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนวัดอินทารามซึ่งโรงเรียนได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากท่าน ผอ.วัชราภร สุวรรณเตมีย์ พร้อมด้วยคณะครู ,......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com