[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 18 ท่าน จำนวนผู้ชม 2194956 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 11/ ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

     กรรมสถานศึกษาฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ใช้ชั่วโมงลดเวลาเรียนจัดทำเกือบ2เดือน ทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ครบ 2,200ดอก แล้วครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : มอบทุนการศึกษา

     คุณธัญยธรณ์ ฉัตรอัครพัฒน์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จำนวน 15 ทุนๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท คณะครูและนักเรียนรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนส้วมสะอาด(HAS)และโรงเรียนปลอดโฟม100%

     กรรมการสถานศึกษาฯโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง รับเกียรติบัตรส้วมสะอาด(HAS)และโรงเรียนปลอดโฟม100% จากสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์
หัวข้อข่าว : พาเด็กเข้าพุทธสถานแบบจีน

     พาเด็กเข้าพุทธสถานแบบจีน วันที่ 27 สิงหาคม 2560 คณะครู นักเรียนโรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ นำโดยนายนันททัศน์ ถึงลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ เข้าร่วมงาน “ประเพณีทิ้งกระจาด” ณ พุทธสถานจีเต๊กลิ้ม รับมอบทุนพัฒนาโรงเรียน เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ชุดเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน ข้าวสาร ขอขอบพระคุณ อาจารย์นาวิน อมิตตาเรืองกิจ เป็นอย่างสูงในความเมตตาอนุเคราะห์เด็กๆด้วยดีทุกปี ขอขอบพระคุณผู้ใหญืใจเป็นกุศล ประกอบด้วยเจ้าภาพหลัก 1. บริษัทโรงสีเอกไรซ์จำกัด 2. บริษัทโกลเด้นแปซิฟิคจำกัด ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดบ้านโนน
หัวข้อข่าว : “ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด”

     วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านโนน นำนักเรียนชั้น ป.5- ป.6 ไปเข้าค่ายอบรมคุณธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาให้แก่เด็ก โครงการ “ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ที่วัดเกาะมะไฟ ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โดยโครงการนี้โรงเรียนได้ให้ความร่วมมือกับคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรีและโรงเรียนอื่นๆในโครงการ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันอาเซียน ปี 2560

     เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา พร้อมคณะครู-นักเรียน เป็นตัวแทนในฐานะ ASEAN Learning School ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ปี 2560” ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มาเป็นประธานของกิจกรรมฯ คณะผู้บริหาร และคณะครูภายใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาเซียนขึ้น กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การจัดนิท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

     วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายรัฐพงษ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านโนนสูง ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนวัดอินทารามซึ่งโรงเรียนได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากท่าน ผอ.วัชราภร สุวรรณเตมีย์ พร้อมด้วยคณะครู ,......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2560 โดยมีการชี้แจงและร่วมกันกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ โดยคณะกรรมการฯได้มอบเงินจำนวน 12,000 บาท เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ตรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : รับตราพระราชทาน บ้านวิทยศาสตร์น้อย ประเทศไทย

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง โดยคุณครูวรรณิดา อาจรักษา รับตราพระราชทาน บ้านวิทยศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ อิมแพคเมืองทองธานีครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : การแข่งขันstory telling ช่วงชั้นม.ต้น

     ด.ญ ญาดา บูรณะศิริ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต1 การแข่งขันstory telling ช่วงชั้นม.ต้น คุณครูกัลยา กิตติรัตน์ ผู้ฝึกสอนครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

     เมื่อศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้ไปศึกษาดูงานกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษาฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งทางหอดูดาวฯ ได้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ระลึกถึงวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2525 อันเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เพื่อกระตุ้นนักเรียนให้มีควา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

     ระหว่างวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 และวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมคณะครูและตัวแทนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นตัวแทนของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 จากการปกระสานงานของ ศน.บัวบาง บุญอยู่ ซึ่งจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นโดยความร่วมมือภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของเขตต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ จัดกิจกรรม "วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน"

     เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู เเละผู้ปกครองนักเรียน จัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนเเละทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอบคุณพระคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เเละผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมงาน เเละให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในครั้งนี้ เเละหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์เเบบนี้ต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : ตลาดนัดคุณธรรม ตามโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ปีการศึกษา 2560

     ด.ญ ญาดา บูรณะศิริ ด.ญ.กุลวดี ชื่นชม ด.ญ.เกศวดี โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต1 การแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ช่วงชั้นม.ต้น คุณครูพรทิวา โม้งปราณีต ผู้ฝึกสอนครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : กลุ่มอำนวยการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประชุม ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

     วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นางดรุณี บ่อจักรพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) โดยมีบุคลากรทางการศึกษา (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) ในกลุ่มอำนวยการ จำนวน 11 คน ณ ห้องประชุมกบินทร์-นาดี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อพบปะพูดคุย ถามไถ่ ในเรื่องปัญหา และอุปสรรค์ในการดำเนินงาน เพื่อให้การทำงานในกลุ่มอำนวยการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com