[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 14 ท่าน จำนวนผู้ชม 2139512 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 12/ ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : ค่ายธรรมะ ป.1-3

     วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านแหลมหินได้จัดกิจกรรมอบรมค่ายธรรมะให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้นำหลักธรรมและความรู้ ที่ได้จากการอบรมให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวได้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านแหลมหิน ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันคัดลายมือ และการแข่งขันเขียนตามคำบอกของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในแต่ละระดับชั้นได้รับมอบเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูผู้สอนภาษาไทย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : การแข่งขันทักาะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ระดับเขตคูณภาพ

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 นำโดยนายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแแหลมหิน ประธานเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 ร่วมกับคณะผู้บริหารในเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในระดับเขตคุณภาพ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2560

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดยนายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมถึงการจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในโรงเรียนและรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และรำลึกถึงวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560

     เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นางนงนุช เนื่องกำเหนิด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันรำลึกถึงวันสุนทรภู่ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) ของโรงเรียน โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ เห็นคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป กิจกรร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ขับเคลื่อนเส้นทางการศึกษา เพื่อการมีงานทำ

      วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายปรีชา เดชะไชย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการขับเคลื่อนเส้นทางการศึกษา เพื่อการมีงานทำที่ตลาดแรงงานต้องการ ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนวโรงเรียน และนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 29 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 116 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูแ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

     วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันลงนามฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

     วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว งานดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมด้วยพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมประชุมทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

      วันที่ 27 กรกกาคม 2560 สำนักงานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี แบบบูรณาการ โดยมีข้าราชการ 4 กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย และสำนักพระพุทธศาสนา จำนวน 19 หน่วยงาน 401 คน โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม และนายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนครูในสังกัด โดยนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

     ระหว่างวันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2560 ทางราชการ (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยให้ดำเนินการจัดพิธีทางศาสนา โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ได้จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เป็นประ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : รร.วัดประสาทรังสฤษฎิ์ จัดกิจกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุก

     เพื่อเด็กปราจีนสูงสมส่วนเเข็งเเรง IQ EQ ดี ถวามเป็นพระราชกุศลเเด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
หัวข้อข่าว : รร.ชุมชนวัดศรีฯ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

     เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เเละเป็นการเเสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี 2560

     วันที่ 27 กรกกาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จัดประชุมกำหนด รูปแบบและแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาปี 2560 จำนวน 4 สาระวิชา (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ) ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหาร และคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : กิจกรรม"ร้านต้นกล้าสุจริต"

     โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เปิดกิจการวันแรก "ร้านต้นกล้าสุจริต"(ตามศาสตร์พระราชา) มีผลิตภัณฑ์จากนักเรียนจำหน่ายครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
หัวข้อข่าว : การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ร.10

     คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ร่วมใจจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ร.10 โดยกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ลงนามถวายพระพร การสวนสนามลูกเสือ ปลูกต้นไม้ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และภาคบ่ายจัดกิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่ครับ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/129 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com