[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[ e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 22 ท่าน จำนวนผู้ชม 2411716 ครั้ง

ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
กำลังแสดงหน้าที่ 13/ ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : ศน.ตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดยนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผอ.ร.ร.วัดประสาธน์รังสรรค์ ให้การต้อนรับ ศน.บัวบาง บุญอยู่ ศน.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ท่านฯ ได้มาตรวจเยี่ยมและประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการขยายผลภายในโรงเรียนหลังจากที่อบรมจาก สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ภายหลังการตรวจฯ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจคุณครูตามห้องเรียนต่าง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอินทาราม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันอาเซียน

     วันอังคารที่ 8 สิงหาคม โรงเรียนวัดอินทาราม จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาเซียน ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอินทาราม โดยมีนาย รัฐพงษ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ เช่น ฐานความรู้อาเซียน ฐานตอบปัญหาอาเซียน ฐานวาดภาพระบายสี ฐานภาษาอาเซียน เป็นต้น โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งนักเรียนต่างได้รับความรู้และความ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
หัวข้อข่าว : บ.คูราชิกิมอบทุนการศึกษา

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 บริษัท คูราชิกิ สยามรับเบอร์ นำโดย Mr.Keichi Konakoshi ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะ ได้มามอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน และโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน โดยมี นายวรรณชัย ฉิมไทย ผอ.รร.บ้านโป่งตะเคียน พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับอย่างดีและอบอุ่น ซึ่งภายในงาน ทางคณะบริษัท ได้มาร่วมกันปรับปรุงทาสีเครื่องเล่นสนาม และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน หลังจากนั้น บ.คูราชิกิได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนต้อง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นางวีณา แซ่แต้ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะจากกลุ่มนโยบายและแผน ไปตรวจเยี่ยม ตรวจสอบความเสียหายและจัดสรรงบประมาณซ่อมแซม ให้แก่ โรงเรียนวัดหนองคุ้ม อ.ประจันตคาม เนื่องจากได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : ค่ายธรรมะ ป.1-3

     วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านแหลมหินได้จัดกิจกรรมอบรมค่ายธรรมะให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้นำหลักธรรมและความรู้ ที่ได้จากการอบรมให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวได้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านแหลมหิน ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันคัดลายมือ และการแข่งขันเขียนตามคำบอกของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในแต่ละระดับชั้นได้รับมอบเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูผู้สอนภาษาไทย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : การแข่งขันทักาะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ระดับเขตคูณภาพ

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 นำโดยนายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแแหลมหิน ประธานเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 ร่วมกับคณะผู้บริหารในเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1 ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในระดับเขตคุณภาพ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหลมหิน
หัวข้อข่าว : วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2560

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านแหลมหิน นำโดยนายวิรัตน์ อรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมหิน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมถึงการจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในโรงเรียนและรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และรำลึกถึงวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560

     เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 คณะครู - นักเรียนโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นางนงนุช เนื่องกำเหนิด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันรำลึกถึงวันสุนทรภู่ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) ของโรงเรียน โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ เห็นคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป กิจกรร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ขับเคลื่อนเส้นทางการศึกษา เพื่อการมีงานทำ

      วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายปรีชา เดชะไชย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการขับเคลื่อนเส้นทางการศึกษา เพื่อการมีงานทำที่ตลาดแรงงานต้องการ ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนวโรงเรียน และนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 29 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 116 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูแ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

     วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันลงนามฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

     วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว งานดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมด้วยพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมประชุมทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

      วันที่ 27 กรกกาคม 2560 สำนักงานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี แบบบูรณาการ โดยมีข้าราชการ 4 กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย และสำนักพระพุทธศาสนา จำนวน 19 หน่วยงาน 401 คน โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม และนายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนครูในสังกัด โดยนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดประสาธน์รังสรรค์
หัวข้อข่าว : การจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

     ระหว่างวันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2560 ทางราชการ (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยให้ดำเนินการจัดพิธีทางศาสนา โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ได้จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) โดยมีนายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เป็นประ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : รร.วัดประสาทรังสฤษฎิ์ จัดกิจกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุก

     เพื่อเด็กปราจีนสูงสมส่วนเเข็งเเรง IQ EQ ดี ถวามเป็นพระราชกุศลเเด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี 1
เนื่องจากงาน ปชส.ได้ติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่ ใช้การได้ดีแล้ว ให้ใช้ชื่อกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานอยู่ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรถาม คุณปรีชา คุณธนู หรือ คุณกองแก้ว
โทร : 037-211362 sptpj.pr@gmail.com